Hướng dẫn nhập học/cung cấp tài liệu

Các bạn có thể tải các loại giấy tờ dưới dạng PDF từ trang này. Xin hãy click vào link dưới đây để mở file PDF và in ra. Trong trường hợp không thể mở trực tiếp file PDF từ brownser phía trên do không có đủ bộ nhớ thì hãy click phải vào link mở menu và chọn “save file as (trong trường hợp dùng Internet Explorer) “, lưu file vào trong folder mặc định. Sau đó, mở file PDF đã được lưu lại và in ra.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang