CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN – Học viện quốc tế J – trường tiếng nhật tại Osaka. Ngôi trường đa quốc tịch. Số lượng học sinh đông đảo so với các trường vùng Kansai. Có nhiều khóa học đa dạng phù hợp với từng học viên!
 • 大阪日本語学校 J国際学院 【プライバシーポリシー】

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trên cơ sở nắm vững các quy định pháp luật về nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân, Học viện quốc tế J chúng tôi luôn coi trọng và nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân.

 • 1.Tuân thủ pháp luật

  Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

 • 2.Sử dụng đúng mục đích thông tin cá nhân

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích sau.

  ① Thông tin cá nhân của du học sinh đã nhập học hoặc dự định nhập học được sử dụng khi:
  ・Gửi tài liệu, liên lạc
  ・Thẩm tra tư cách nhập học, làm hồ sơ xin COE, các thủ tục hành chính
  ・Liên lạc cho học sinh, quản lý học sinh
  ・Báo cáo, xuất trình, làm các thủ tục với Cục quản lý xuất nhập cảnh
  ・Giới thiệu công việc
  ・Làm các thủ tục hành chính, quản lý, hỗ trợ sức khỏe

  ② Thông tin cá nhân của khách hàng liên lạc qua mail, điện thoại, phòng tư vấn được sử dụng khi:
  ・Hồi đáp câu hỏi, liên lạc

  ③ Thông tin cá nhân của khách hàng ứng tuyển làm việc được sử dụng khi:
  ・Thẩm tra tư cách ứng tuyển, quản lý lao động sau khi được tuyển dụng

  ④ Thông tin cá nhân của người đại diện, nhân viên ( nhân viên chính thức, nhân viên hợp đồng, làm thêm v.v) được sử dụng khi:

  ⑤ Những trường hợp khác
  ・Sử dụng khi điều tra thị trường, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, mở rộng, nâng cao dịch vụ

 • 3.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

  Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi được chính cá nhân đó đồng ý. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho bên yêu cầu ngay cả khi chưa có sự đồng ý của cá nhân trong những trường hợp sau:
  (1) Các trường hợp theo quy định pháp luật
  (2) Các trường hợp liên quan đến cấc vấn đề tài sản, sinh mệnh con người và việc liên lạc để đạt được sự đồng ý của cá nhân gặp khó khăn.
  (3) Các trường hợp liên quan đến các vấn đề dịch bệnh, nâng cao sức khỏe con người, các vấn đề về bảo vệ nhi đồng và việc liên lạc để đạt được sự đồng ý của cá nhân gặp khó khăn.
  (4) Các trường hợp nhận được sự yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan công quyền, đoàn thể địa phương và việc liên lạc để nhận được sự đồng ý của cá nhân có thể gây cản trở cho việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

 • 4.Ủy thác việc sử dụng thông tin cá nhân

  Trong quá trình thực hiện công việc, nhằm đảm bảo hiệu suất, chất lượng chúng tôi sẽ ủy quyền một phần nghiệp vụ cho cơ quan không trực thuộc trường chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ ủy thác cả việc sử dụng thông tin cá nhân. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ chọn lựa nghiêm ngặt các cơ quan không trực thuộc và yêu cầu họ cam kết trên hợp đồng trong việc quản lý, giám sát và sử dụng những thông tin cá nhân được ủy thác

 • 5.Quản lý thông tin cá nhân

  Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân để ngăn ngừa các vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân, thông tin cá nhân bị truy cập bất chính, thất lạc, thông tin cá nhân bị đính chính, phá hủy…bằng hệ thống quản lý sau:
  (1) Phương châm cơ bản
  Để bảo mật thông tin cá nhân chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật, các hướng dẫn về bảo mật thông tin cá nhân, quy định cụ thể các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân khi giải đáp tư vấn hay giải quyết những sự cố về thông tin cá nhân.

  (2) Quy định cụ thể phương pháp bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân
  Chúng tôi quy định rõ phương pháp khi sử dụng thông tin cá nhân cho từng trường hợp khi thu thập, sử dụng, bảo mật dữ liệu.

  (3) Kiện toàn hệ thống quản lý an toàn
  Đại diện tối cao kiểm tra việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân theo từng hạng mục.
  Đồng thời xây dựng hệ thống liên lạc báo cáo giữa nhân viên và cấp trên.

  (4) Nâng cao kĩ năng, trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân
  Tổ chức theo định kỳ các buổi tập huấn cho nhân viên và người đứng đầu về kĩ năng bảo mật, sử dụng thông tin cá nhân.
  Đưa nội dung nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân vào trong Quy định nội bộ Công ty.

  (5) Kiện toàn hệ thống lưu giữ thông tin cá nhân
  Sắp xếp khu vực lưu giữ thông tin cá nhân đảm bảo những người có thẩm quyền mới có thể xem thông tin cá nhân.
  Ngoài ra, bên cạnh việc kiện toàn hệ thống ngăn ngừa việc đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân từ máy tính, máy chủ điện tử, từ giấy tờ hồ sơ, chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý để sao cho không thể dễ dàng di chuyển máy lưu giữ, không thể dễ dàng xem thông tin cá nhân.

  (6) Kiện toàn kĩ thuật bảo mật
  Chúng tôi lắp đặt hệ thống máy móc, các phần mềm ngăn ngừa việc truy cập thông tin cá nhân một cách bất chính từ bên ngoài.

 • 6. Công khai, đính chính, phá hủy, đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân

  Trường hợp cá nhân- chính chủ có yêu cầu chúng tôi công khai, đính chính, hủy bỏ, đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân thì sau khi xác nhận cá nhân yêu cầu đó là chính chủ thì chúng tôi sẽ nhanh chóng công khai thông tin cá nhân, đính chính thông tin cá nhân nếu thông tin sai lệch, hủy bỏ thông tin cá nhân và khi có yêu cầu đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân với lý do chính đáng thì chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện.
  Tuy nhiên những trường hợp sau đây chúng tôi sẽ từ chối
  (1)Trường hợp yêu cầu đó có thể gây xâm hại cho tính mạng, thân thể, tài sản hay những quyền lợi khác của cá nhân- chính chủ hoặc bên thứ 3.
  (2)Trường hợp yêu cầu đó gây khó khăn lớn cho việc triển khai những nghiệp vụ chính đáng của chúng tôi.
  (3) rường hợp yêu cầu đó là vi phạm quy định pháp luật.

 • 7.Cải thiện, nâng cao

  Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc quản lý,sử dụng thông tin cá nhân để đáp ứng với những thay đổi của thời đại, xã hội. Đồng thời trên tinh thần cải thiện, nâng cao chúng tôi nỗ lực trong việc thiết lập, sửa đổi, đính chính các quy định về quy trình bảo mật thông tin cá nhân.

 • 8.Xử lý các vấn đề khó khăn

  Chúng tôi áp dụng các biện pháp thích hợp để xử lý những khó khăn, trở ngại liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân.

 • 9.Hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân

  Trường hợp có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến những nội dung trên, vui lòng liên lạc cho chúng tôi theo thông tin bên dưới.
  【Địa chỉ liên lạc】
  Học Viện Quốc Tế J ( Phụ trách: Đại diện văn phòng)
  E-mail:info@jcom-ies.co.jp
  Điện thoại:06-6532-7480

 • 10.hông tin về chúng tôi

  Tập đoàn Kokusaitsushinsha
  Osakashi Nishiku Itachibori 1-7-18
  Đại điện Hội đồng quản trị: Tomohiro Anraku

 • Cải chính: 10/9/2020
  Cải chính: 1/12/2022

電話番号06-6532-7480 お問い合わせはこちら
ページトップへ