LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/3/2017

Ngày 24/3/2017 nhà trường đã tiến hành Lễ tốt nghiệp cho các bạn học sinh Khóa dài hạn. Xin chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành khóa học.
Nhà trường thực sự đã nhìn thấy sự trưởng thành của mỗi em!
Trong thời gian tới mỗi em sẽ đi trên con đường khác nhau mà các em đã lựa chọn, toàn thể giáo viên, viên chức tại J Kokusaigakuin từ tận đáy lòng sẽ luôn ủng hộ và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các em.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang