Thời gian biểu học và nội dung giờ học


LỚP SƠ CẤP


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng
Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp
Đọc hiểu Hội thoại/ Nghe hiểu Đọc hiểu Hội thoại/ Nghe hiểu Tập làm văn


LỚP TRUNG CẤP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Hội thoại Từ vựng Hội thoại Nghe hiểu Hội thoại
Từ vựng Từ vựng Từ vựng
Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Đọc hiểu Tập làm văn


LỚP THƯỢNG CẤP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đọc hiểu Ngữ pháp Đọc hiểu Ngữ pháp Nghe hiểu
Hội thoại Từ vựng Nghe hiểu Tập làm văn Hội thoại


LỚP HỌC LÊN ĐẶC BIỆT

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Trợ giảng kiến thức học lên Đọc hiểu Từ vựng Luyện thi chứng chỉ nhật ngữ Hội thoại
Luyện thi chứng chỉ nhật ngữ Nghe hiểu Tập làm văn Nghe hiểu Ngữ pháp


LỚP TIỀNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Hội thoại trong công việc Trợ giảng kiến thức tìm việc Đọc hiểu báo chí Trợ giảng kiến thức tìm việc Luyện thi BJT
Tác phong trong công việc
Thông tin nhật bản, lý giải sự khác nhau về văn hóa Thực hành ngữ pháp Từ vựng


LỚP CƠ BẢN NÂNG CAO

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đọc hiểu Đọc hiểu Ngữ pháp Nghe hiểu Luyện thi chứng chỉ nhật ngữ
Hội thoại Từ vựng Xã hội (phép tắc, phong thái, lễ nghi thông thường) Văn hóa thông tin Hội thoại


Khoá học lấy bằng

Khoá học vào thứ 7 -CN
Lớp học về điều dưỡng cho người mới bắt đầu
→(右矢印)
Thi lấy bằng và xin việc

※ Học sinh của trường Học Viện Quốc Tế J sẽ được tham gia miễn phí!

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang