Danh sách các trường học lên, những nơi làm việc của học sinh

※Nhấn vào video thì màn hình được phóng to


Thành tích tìm việc

 • Ngành nghề kiến trúc, xây dựng
 • Ngành nghề chế biến thực phẩm
 • Ngành nghề bất động sản
 • Ngành nghề khách sạn, nhà trọ
 • Ngành nghề buôn bán sỉ và lẻ thực phẩm, đồ uống
 • Ngành nghề thiết bị công trường
 • Ngành nghề thông tin, máy móc, dụng cụ
 • Ngành nghề du lịch
 • Ngành nghề thông tin dịch vụ
 • Ngành nghề dịch vụ chuyên môn
  (trường ngôn ngữ)
 • Ngành nghề dịch vụ chuyên môn
  (điều dưỡng)
 • Ngành nghề giới thiệu lao động việc làm
Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480  Hỏi đáp thông qua email xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang