• 大阪日本語学校 J国際学院 【プライバシーポリシー】

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trên cơ sở nắm vững các quy định pháp luật về nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân, Học viện quốc tế J chúng tôi luôn coi trọng và nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân.

 • 1. Tuân thủ pháp luật

  Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

 • 2. Sử dụng đúng mục đích thông tin cá nhân

  Chúng tôi quy định rõ những trường hợp thu thập thông tin cá nhân, chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích sau theo quy định của pháp luật.
  Trong quá trình hỏi đáp, tư vấn, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho những nội dung sau.
  1. Khi tư vấn, giải đáp.
  2. Khi chuyển, gửi các tài liệu theo yêu cầu.
  3. Khi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công việc, nghiệp vụ của trường chúng tôi.

 • 3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

  Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi được chính cá nhân đó đồng ý. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho bên yêu cầu ngay cả khi chưa có sự đồng ý của cá nhân trong những trường hợp sau:
  (1) Các trường hợp theo quy định pháp luật
  (2) Các trường hợp liên quan đến cấc vấn đề tài sản, sinh mệnh con người và việc liên lạc để đạt được sự đồng ý của cá nhân gặp khó khăn.
  (3) Các trường hợp liên quan đến các vấn đề dịch bệnh, nâng cao sức khỏe con người, các vấn đề về bảo vệ nhi đồng và việc liên lạc để đạt được sự đồng ý của cá nhân gặp khó khăn.
  (4) Các trường hợp nhận được sự yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan công quyền, đoàn thể địa phương và việc liên lạc để nhận được sự đồng ý của cá nhân có thể gây cản trở cho việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

 • 4. Ủy thác việc sử dụng thông tin cá nhân

  Trong quá trình thực hiện công việc, nhằm đảm bảo hiệu suất, chất lượng chúng tôi sẽ ủy quyền một phần nghiệp vụ cho cơ quan không trực thuộc trường chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ ủy thác cả việc sử dụng thông tin cá nhân. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ chọn lựa nghiêm ngặt các cơ quan không trực thuộc và yêu cầu họ cam kết trên hợp đồng trong việc quản lý, giám sát và sử dụng những thông tin cá nhân được ủy thác.

 • 5. Quản lý thông tin cá nhân

  Chúng tôi nỗ lực trong việc quản lý thông tin cá nhân để ngăn ngừa các vấn đề như : rò rỉ thông tin cá nhân, thông tin cá nhân bị truy cập bất chính, thất lạc thông tin cá nhân, thông tin cá nhân bị đính chính, phá hủy…

 • 6. Đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân

  Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo quản lý thông tin cá nhân đạt tính chính xác và kịp thời. Những thông tin cá nhân mà trường chúng tôi lưu giữ là thông tin nhận được khi làm các thủ tục cần thiết. Trong trường hợp thông tin thiếu chính xác, có sự nhầm lẫn thì chúng tôi sẽ nhanh chóng đính chính, hủy bỏ cho phù hợp. Tuy nhiên việc này chỉ được thực hiện khi cá nhân đó cung cấp cho chúng tôi những giấy tờ xác thực để xác nhận.

 • 7. Cải thiện, nâng cao

  Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc quản lý,sử dụng thông tin cá nhân để đáp ứng với những thay đổi của thời đại, xã hội. Đồng thời trên tinh thần cải thiện, nâng cao chúng tôi nỗ lực trong việc thiết lập, sửa đổi, đính chính các quy định liên quan.

 • 8. Xử lý các vấn đề khó khăn

  Chúng tôi áp dụng các biện pháp thích hợp để xử lý những khó khăn liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân.

 • 9. Hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân

  Trường hợp có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến những nội dung trên, vui lòng liên lạc cho chúng tôi theo thông tin bên dưới.

 • 【Địa chỉ liên lạc】

  Học Viện Quốc Tế J

  E-mail:info@jcom-ies.co.jp

  Điện thoại:06-6532-7480

 • Cải chính: 10/9/2020
電話番号06-6532-7480 お問い合わせはこちら
ページトップへ