Quy tắc bảo mật thông tin cá nhân

Tại trường Học Viện Quốc Tế J, chúng tôi ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân và việc quản lý thông tin cá nhân cũng như nỗ lực bảo quản thông tin các nhân một cach 1thích hợp

 

 • 1. Tuân thủ luật lệ

  Tại công ty chúng tôi, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật về việc bảo mật thông tin cá nhân.

 • 2.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

  Tại công ty chúng tôi, chúng tôi quán triệt về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, và không sử dụng thông tin cá nhân với những mục đích khác.

 • 3.Quản lý chính xác thông tin cá nhân

  Tại công ty của chúng tôi, chúng tôi luôn nỗ lực quản lý thông tin của học sinh một cách thích hợp để tránh trường hợp rò rỉ, thất lạc, hư hại, hoặc truy cập thông tin bất hợp pháp.

 • 4. Bảo quản sự chính xác của thông tin cá nhân

  Tại công ty của chúng tôi, chúng tôi nỗ lực quản lý tình trạng thông tin mới nhất và chính xác nhất của học sinh. Thêm vào đấy, khi công khai thông tin cá nhân mà chúng tôi đang sở hữu, chúng tôi chỉ công khai dựa trên quy định về thủ tục quy định, trong trường hợp có nhầm lẫn xảy ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa hoặc huỷ thông tin cũ. Trong trường hợp không thể xác nhận được với bản thân học sinh, thì chúng tôi sẽ không đáp ứng được những yêu cầu công khai này.

 • Về vấn đề sử dụng thông tin cá nhân tại công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để biết yêu cầu về thông tin

   

  【Địa chỉ liên lạc】

  Học Viện Quốc Tế J

  E-mail:info@jcom-ies.co.jp

  Điện thoại:06-6532-7480

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480  Hỏi đáp thông qua email xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang