[Thông tin mới nhất] Thông báo thi đậu và các loại thông báo khác từ phòng giáo vụ

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang