THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CAO HỌC, ĐẠI HỌC ! (TÍNH ĐẾN NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 2017)

Nhà trường xin chúc mừng 165 bạn đã thi đậu kỳ thi Cao học, Đại học năm 2016!
【 Danh sách trường đại học cơ bản 】
Đại học Cao học Osaka, Đại học cao học Hokurikusenkagakugijyutsu, Đại học cao học học viện Kansai, Đại học cao học Ritsumekan, Đại học cao học Kyoto gaikokugo
Đại học Kansai, Đại học cao hoc kansai, Đại học Ritsumekan, Đại học asia taiheyo, Đại học Hannan, Đại học Obirin, Đại học Toyo, Đại học học viện nữ sinh Osaka, Đại học Osaka sangyo, Đại học ryutsugakka, Đại học Osakakokusai, Đại học Hagoromo kokusai, Đại học Tokyo Kokusai, Đại học Kobe kokusai, Đại học Osaka kanko, Đại học kinh tế nihon, Đại học Soai

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang