PHONG CẢNH GIỜ HỌC LỚP TRUNG CẤP ( 18/9)

Hôm nay trong giờ học các bạn học sinh lớp trung cấp đã cùng nhau thảo luận về vấn đề mang tính thời sự tại quốc gia nơi các bạn sinh ra.
Mỗi bạn có 1 đề tài riêng đã tạo nên sự đa dạng về nội dung, các bạn cùng nhau phát biểu, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau đưa ra những câu hỏi và cùng nhau học hỏi được rất nhiều những từ vựng chưa học.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang