KHÔNG KHÍ HỌC TẬP TẠI LỚP THƯỢNG CẤP ( 29/11)

Trong giờ học hội thoại hôm nay, các bạn lớp thượng cấp cùng nhau hội thoại, trao đổi về chủ đề sự cần thiết trong việc sử dụng kính ngữ và khiêm nhường ngữ trong tiếng nhật. Mỗi bạn học sinh đều có lập trường riêng, có bạn thì cho là cần thiết, có bạn lại cho là không nên dùng và cứ như vậy các bạn học sinh cùng nhau tranh luận rất sôi nổi, vui vẻ. Mỗi bạn sẽ có 1 phút để trình bày ý kiến, biện luận về quan điểm của mình và qua đó thầy cô có thể cảm nhận được sự trưởng thành, tiến bộ của mỗi học sinh.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang