GIỜ HỌC SƠ CỨU- LỚP THƯỢNG CẤP(NGÀY 17/1)

Vừa qua học sinh lớp thượng cấp đã tham gia giờ học về trình tự sơ cứu theo phương pháp hồi sức, trợ tim.
Lúc đầu các em rất bối rối nhưng sau khi nghe giải thích từng học sinh một đã thực hành được phương pháp hô hấp nhân tạo, ấn mạnh lồng ngực để trợ tim.
Đây là một giờ học rất ý nghĩa giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc tiến hành kịp thời những sơ cứu ban đầu, nhờ đó nếu gặp hoàn cảnh nhìn thấy ai đó cần sự trợ giúp thì học sinh có thể dũng cảm vận dụng những kiến thức đã học ở trên để có những sơ cứu cần thiết cho người gặp nạn.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang