GIỜ HỌC LỚP TRÊN THƯỢNG CẤP ( 28/1)

Nội dung giờ học hôm nay đó là : Những tin tức thời sự mà bạn quan tâm.
Xoay quanh chủ đề đó các bạn học sinh viết lên bục giảng những tin tức thời sự mà các bạn quan tâm và sau đó trao đổi chi tiết về từng nội dung.
Mỗi bạn học sinh quan tâm đến một chủ đề khác nhau đã tạo nên một giờ học phong phú, gắn kết thêm tình bạn.
Nếu như tại lớp thượng cấp, các bạn học sinh không thể tự mình đưa ra và trao đổi về một chủ đề thì khi lên lớp trên thượng cấp này các bạn đã có thể làm được.
Thông qua những giờ học trên thầy cô có thể cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc về tiếng nhật của mỗi bạn học sinh.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang