GIỜ HỌC LỚP SƠ CẤP (18/1)

Hôm nay các bạn học sinh lớp sơ cấp tham gia giờ học bằng việc phân chia thành các nhóm, cùng nhau luyện tập hội thoại, tại mỗi nhóm các bạn học sinh tham gia các vai khách hàng- nhân viên, vừa xem thực đơn vừa trao đổi rất sôi nổi.
Kỳ học mới được bắt đầu khoảng 2 tuần nhưng các bạn học sinh rất tích cực tham gia giờ học, tích cực trao đổi cùng thầy cô bè bạn bằng tiếng nhật!

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang