ĐẠI HỘI KỲ THI DIỄN THUYẾT TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG LẦN THỨ 13

Ngày 3 tháng 3 năm bình thành 29 Đại hội kỳ thi diễn thuyết trước đám đông của J Kokusaigakuin đã được tổ chức tại hội trường trung tâm Chuokumin .
Giải nhất đã thuộc về bạn học sinh đến từ Surilanka.
Bài diễn thuyết của những bạn khác cũng rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã tham gia diễn thuyết một cách hứng khởi, đầy nhiệt huyết.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang