9, 10/9/2019 GIỜ HỌC KĨ NĂNG SƠ CỨU- LỚP THƯỢNG CẤP

Ngày 9 và 10/9 các bạn học sinh lớp Thượng cấp 1 và 2 đã tham gia giờ học huấn luyện kĩ năng sơ cứu với chủ đề : Tôi sẽ giúp bạn với phương pháp sơ cứu trợ tim.
Có những em học sinh đã từng được học qua kĩ năng này trước khi sang nhật nhưng cũng có những em học sinh chưa từng biết đến những kĩ năng này nhưng tất cả các em đều tham gia giờ học rất tích cực, qua buổi học kĩ năng này các em hiểu hơn về những vất vả của công việc cứu trợ con người, và học được những kĩ năng quan trọng để sau này có thể thực hành trong thực tiễn.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang