5/6/2019 PHONG CẢNH GIỜ HỌC LỚP THƯỢNG CẤP

Tại lớp tiếng nhật thượng cấp đã tiến hành giờ học cho các bạn học viên theo phương thức thảo luận.
Hôm nay các bạn cùng nhau thảo luận về những ảnh hưởng của những hình ảnh bạo lực trên tivi, phim ảnh đến hoạt động giáo dục. Lúc đầu khi mới nghe qua chủ đề thì có học viên đã thốt lên rằng chủ đề khó quá, nhưng khi bắt đầu trao đổi thì các bạn đã hoàn thành bài học một cách rất tốt khi vừa biện luận vừa đưa ra lý do để thuyết phục cho biện luận của mình. Rất nhiều quan điểm cùng chiều, trái chiều được đưa ra như: Đó là sự tự do biểu hiện nên không hề có vấn đề gì đến giáo dục, nhìn về mặt giáo dục thì những hình ảnh đo smang tính tiêu cực ảnh hưởng đến sự giáo dục con người.
Quan sát giờ học hôm nay thầy cô nhận thấy rằng tiếng nhật của các bạn đã tiến bộ rất nhiều sau 3 tháng học.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang