25~26/2/2019 GIỜ HỌC VĂN HÓA, XÃ HỘI

Nhà trường tiến hành giờ học xoay quanh nội dung những tác phong, quy tắc ứng xử khi trở thành nhân viên công ty, ngôn ngữ địa phương vùng Kansai, những kiến thức về địa lý của nhật bản cho những bạn học sinh sẽ tốt nghiệp vào tháng 3 sắp tới.
Qua giờ học nhà trường nhận thấy các em vẫn còn thiếu nhiều những kiến thức ở trên bở vậy nhà trường tin rằng việc tổ chức giờ học với nội dung trên sẽ rất hữu ích đối với các em sau khi tốt nghiệp.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang