23/4/2019 CHÀO ĐÓN KHÁCH MỜI (THÔNG TIN TỪ PHÒNG HỖ TRỢ VIỆC LÀM)

Ngày hôm nay nhà trước rất vinh dự được chào đón thầy Katori- đại diện phòng báo Asahi đến tiến hành giờ giảng với nội dung: Vai trò của truyền thông và xã hội hóa thông tin.
Vị khách mời đã đưa ra thực trạng của vấn đề toàn cầu hóa internet, những vấn đề còn tồn tại và những hướng khắc phục trong thời gian tới.
Các bạn học viên có dịp đưa ra những câu hỏi cho đại diện phòng báo asahi về những hướng đi trong tương lai của phòng báo, và đây thự sự là một giờ học, một cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa.
Sau đó vị đại diện cũng đưa ra bài tập cho các bạn học viên với chủ đề: những giải pháp mang tính truyền thông khi gặp thiên tai đối với người nước ngoài.
Các bạn học viên sẽ có thời gian chuẩn bị để phát biểu dề tài này sau 3 tháng nữa.
Với những giờ học như trên đã giúp học viên lớp tiếng nhật thương mại đượ rèn rũa những kĩ năng cần thiết chuẩn bị cho quá trình đi làm sau này..

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang