21/8/2019 KỲ THI ĐÁNH GIÁ THỰC LỰC

Vừa qua nhà trường tổ chức kỳ thi đánh giá thực lực cho các bạn học sin từ lớp trung cấp đến trên thượng cấp. Đề bài được đưa ra bao gồm những nội dung mà các em học sinh đã học qua đến những nội dung khó chưa từng học qua, nhưng các em học sinh đã rất chăm chú, thận trọng làm bài.
Nhà trường hy vọng kỳ thi này là dịp để các em học sinh tổng hợp lại kiến thức và kiểm tra đánh giá xem bản thân mình có bao nhiêu vốn tiếng nhật để từ đó có sự cố gắng hoàn thiện.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang