20/8/2019 PHONG CẢNH GIỜ HỌC LỚP BUỔI TỐI

Tại lớp thượng cấp buổi tối, mỗi tuần 1 lần các bạn học viên được tham gia giờ học về ngôn ngữ địa phương Osaka.
Vào ngày hôm nay, với chủ đề mùa hè các bạn học viên cùng nhau hội thoại sử dụng ngôn ngữ địa phương Osaka.
Ví dụ như 「人が多かったやろ?」「ええなあ。」「ちゃうちゃう!」「なんでやねん!」
Giờ học diễn ra rất sôi nổi, các bạn học sinh hào hứng vận dụng rất nhiều ngôn ngữ địa phương tạo nên những cuộc hội thoại thú vị

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang