2017.12.12「PHÁT BIỂU- THẢO LUẬN」(Thông tin từ phòng hỗ trợ việc làm)

Ngày hôm nay các bạn học sinh cùng tiến hành buổi phát biểu- thảo luận về đề tài “vai trò, nhiệm vụ của xí nghiệp”. Với đề tài được nhận từ tháng 10 「Nguyên liệu trọng yếu của món ăn nhật『Konbu』các bạn học sinh lướp tiếng nhật thương mại đã cố gắng lên kế hoạch để hoàn thiện đề tài.
Các bạn học sinh đã mở đầu đề tài từ nội dung khái niệm về「Konbu」đến việc phân tích hiện trạng gần đây, rồi từ quan điểm của du học sinh đưa ra rất nhiều những ý kiến, trao đổi.
Làm thế nào để hoàn thiện đề tài cho đến kỳ hạn quy định là một trong những kỹ năng mà mỗi nhân viên công ty cần có và cần rèn luyện. Nội dung đề tài khá là khó tuy nhiên các bạn đã nhận được sự đánh giá cao từ người xem, ngoài ra qua việc cùng nhau hoàn thành đề tài này đã giúp gắn kết hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong lớp.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang