18/2/2021 KỲ THI KIỂM TRA THỰC LỰC

Để đánh giá sự tiến bộ của học sinh sau những ngày học chăm chỉ, nhà trường đã tổ chức kỳ thi đánh giá thực lực. Vậy là kỳ học tháng 1 đã học được hơn 1 tháng rồi, nhà trường hy vọng các em học sinh sắp tốt nghiệp, hay những em vẫn tiếp tục học tại trưỡng sẽ luôn luôn cố gắng học tập trong những ngày tiếp theo nhé!

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang