17/7/2018 CHÀO ĐÓN KHÁCH MỜI ( THÔNG TIN TỪ PHÒNG HỖ TRỢ TÌM VIỆC)

Ngày hôm nay nhà trường rất vui mừng chào đón đại diện công ty cổ phần Nasic I Support – cô Hasegawa đến thăm lớp tiếng nhật thương mại tại trường và tiến hành giờ giảng về tình hình tuyển dụng du học sinh. Trong những năm gần đây, việc tuyển dụng du học sinh đang trở thành vấn đề nhận được sự quan tâm của thị trường tuyển dụng . Cô Hasegawa đã đưa ra và phân tích những yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với ứng viên, những việc quan trọng nên làm khi tham gia hoạt động tìm việc, đưa ra những ví dụ thực tiễn để học sinh lớp tiếng nhật thương mại có thể hiểu rõ và rút ra những bài học quý báu. Thông qua giờ giảng này các bạn học sinh lớp tiếng nhật thương mại có thể hiểu rõ hơn về những khắt khe của nhà tuyển dụng, trên cơ sở đó có những nỗ lực cần thiết cho quá trình tìm việc.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang