14/1~16/1/2020 GIỜ HỌC KĨ NĂNG CỨU NẠN

Vừa qua vào các ngày 14,15,16 nhà trường đã tiến hành giờ học về kĩ năng sơ cứu người bị nạn cho các bạn học sinh lớp Thượng cấp 1, 2 .
Về kĩ năng cứu nạn này có bạn đã từng được học qua, có bạn thì là lần đầu tiên nhưng tất cả các em học sinh đều rất chăm chú tham gia giờ học. Thông qua giờ học các em học sinh càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc cứu giúp con người và học được nhiều kĩ năng quan trọng.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang