11/4/2019 PHONG CẢNH GIỜ HỌC LỚP SƠ CẤP

Sau lễ khai giảng giờ học tiếng nhật đã được bắt đầu.
Trong những ngày học đầu tiên, các bạn học viên lớp sơ cấp tham gia giờ học luyện hội thoại với những câu hỏi như: Bạn muốn đi đâu? Bạn đã từng đi đâu rồi?
Dù kỳ học mới được bắt đầu chưa được bao lâu nhưng các bạn học viên rất sôi nổi tham gia giờ học để trả lời những câu hỏi trên như: Mình đã từng đi Kyoto. Mình muốn đi Tokyo.
Các bạn học viên hãy luôn giữ sức khỏe, phát huy tinh thần ham học để nâng cao tiếng nhật sau 3 tháng học !

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang