1/12/2019 HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI LỄ HỘI MARATHON

Như thường lệ cứ đến dịp này là nhóm tình nguyện Học viện quốc tế J lại cùng nhau tham gia hoạt động tình nguyện tại Lễ hội Marathon của Osaka. Lần này nhóm được giao phụ trách 23 quận khu vực Kitamatsu, các bạn tình nguyện viên sẽ đứng dọc các tuyến đường để hỗ trợ sự an toàn, ứng cứu khi cần cho những vận động viên. Buổi sáng lúc 7:30 các bạn tập trung cũng với trưởng nhóm người nhật để chuẩn bị những công việc cần thiết và cùng nhau thảo luận.
Các bạn tham gia tích cực như những hướng dẫn viên thực thụ trong việc trả lời, hướng dẫn người tham gia cổ vũ với những câu hỏi như: Mấy giờ thì các vận động viên sẽ chạy qua đây? Nhà vệ sinh ở chỗ nào? Cách băng qua đoạn đường?
Việc tham gia hoạt động tình nguyện và được quan sát các vận động viên như 1 cơ hội giúp cho mỗi học viên có thêm nhiều trải nghiệm, suy nghĩ để sau này trở thành những con người có ích và có trách nhiệm với cộng đồng.

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang