• 大阪日本語学校 J国際学院 【入学案内・資料請求】

Học phí/học bổng

Học phí

Khoá chính thức

*Khi bạn click vào mục muốn nhìn thì hình ảnh sẽ được phóng đại

*Tiền sách giáo khoa, chi phí tham gia hoạt động ngoại khóa đã được bao hàm trong tiền học phí.
*Đối với lớp tiếng nhật thương mại, phí giao thông khi tham quan các xí nghiệp hay hoạt động ngoại khóa của lớp sẽ được tính riêng.
*Trong phí duy trì đã bao hàm phí bảo hiểm trách nhiệm bồi thường.
* Trường hợp hoàn trả tiền : Trừ những trường hợp như sau, chúng tôi không hoàn trả lại tiền đã đóng cho nhà trường :
1. Trong trường hợp “COE” không được cấp thì trừ tiền phí làm hồ sơ, chúng tôi xin hoàn trả lại hoàn toàn số tiền đã đóng.
2. Trong trường hợp không được các cơ quan ngoại giao có chức năng cấp thị thực (Visa) cấp giấy tờ thì ngoài việc hoàn trả “giấy chứng nhận nhập học”, chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đã đóng trừ phí xét tuyển nếu cung cấp cho chúng tôi giấy chứng nhận không cấp thị thực của cơ quan có thẩn quyền.
3. Trong trường hợp học viên xin từ bỏ việc nhập học trước khi đến Nhật vì lý do riêng thì phải hoàn trả “giấy chứng nhận nhập học”, “COE”, trừ phí nhập học và phí làm hồ sơ, chúng tôi xin hoàn trả lại toàn bộ tiền học.
4. Trường hợp từ bỏ quyền nhập học trong khoảng thời gian từ lúc nhập cảnh vào nhật đến ngày khai giảng thì nhà trường sẽ hoàn lại số tiền đã đóng (trừ tiền phí xét hồ sơ, phí nhập học, phí hủy bỏ việc nhập học, học phí theo đơn vị 3 tháng và chi trả sau khi hoàn thành việc cung cấp những giấy tờ về nước, giấy tờ liên quan khác).
5. Trong trường hợp nghỉ học giữa chừng sau khi nhập học, nếu nộp giấy xin thôi học 1 tháng trước khi mở lớp học mới của các học kỳ, thì sau khi về nước hoặc xác nhận được việc chuyển đổi tư cách cư trú (nộp giấy tờ có thể xác nhận được việc đã về nước hoặc giấy tờ chứng nhận việc đã chuyển đổi tư cách cư trú) thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền học đã đóng theo cách tính tiền theo học kỳ (3 tháng một).
6. Trong trường hợp học viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật và nội quy nhà trường thì chúng tôi hoàn toàn không hoàn trả tiền.

Các loại học bổng khác

Học bổng Cơ quan cấp Đối tượng Thời hạn cấp Giá trị học bổng Điều kiện
Học bổng hỗ trợ học sinh tư phí Cơ quan hỗ trợ học sinh tại Nhật (JASSO) Học sinh khóa dài hạn tại Học viện quốc tế J 12 tháng 360.000yên
* Mỗi tháng cấp 30.000yên
Lựa chọn theo quy định của cơ quan cấp học bổng
Học bổng loại 1 Học viện quốc tế J Học sinh Học viện quốc tế J hoàn thành khóa học từ 1 năm trở lên Cấp 1 lần vào thời điểm tốt nghiệp Khóa 2 năm:600.000yên
Khóa 1 năm 6 tháng:450.000yên
Khóa 1 năm:300.000yên
①N1đạt từ 170 điểm trở lên trong kỳ thi JLPT tại nhật khi đang học tại trường.
②EJU thi tại nhật với môn tiếng nhật (trừ bài luận) đạt từ 380điểm trở lên khi đang học tại trường J Kokusaigakuin.
③Tỷ lệ đến lớp đạt 100% trong thời gian học tại trường (trừ nghỉ phép)
* Cá nhân thỏa mãn đủ tất cả các điều kiện từ ①~③
Học bổng loại 2 Giá trị bằng 1/2 học bổng loại 1 ①N1đạt từ 160 điểm trở lên trong kỳ thi JLPT tại nhật khi đang học tại trường.
②EJU thi tại Nhật với môn tiếng nhật (trừ bài luận) đạt từ 350điểm trở lên khi đang học tại trường J Kokusaigakuin.
③Tỷ lệ đến lớp đạt 100% trong thời gian học tại trường (trừ nghỉ phép)
* Cá nhân thỏa mãn đủ tất cả các điều kiện từ ①~③
Học bổng loại 3 Giá trị bằng 1/3 học bổng loại 1 ①N1đạt từ 150 điểm trở lên trong kỳ thi JLPT tại nhật khi đang học tại trường.
②EJU thi tại nhật môn tiếng nhật (trừ bài luận) đạt từ 330điểm trở lên khi đang học tại trường J Kokusaigakuin.
③Tỷ lệ đến lớp đạt 100% trong thời gian học tại trường (trừ nghỉ phép)
* Cá nhân thỏa mãn đủ tất cả các điều kiện từ ①~③
Thưởng thành tích+chuyên cần Khóa 2 năm:60.000yên
Khóa 1 năm 6 tháng:40.000yên
Khóa 1 năm:20.000yên
①Điểm thành tích tất cả các môn học, các học kỳ toàn khóa học đạt thang điểm 5 (điểm tuyệt đối 5)
②Tỷ lệ đến lớp 100% trong toàn khóa học
* Cá nhân thỏa mãn cả hai điều kiên ①và②
Thưởng thành tích Khóa 2 năm:30.000yên
Khóa 1 năm 6 tháng:20.000yên
Khóa 1 năm:10.000yên
Điểm thành tích tất cả các môn học, các học kỳ toàn khóa học đạt thang điểm 5 (điểm tuyệt đối 5)
Thưởng chuyên cần Khóa 2 năm:30.000yên
Khóa 1 năm 6 tháng:20.000yên
Khóa 1 năm:10.000yên
Tỷ lệ đến lớp tổng kết toàn khóa học đạt 100% (trừ nghỉ phép)
*1 Tiếp hành họp Hội đồng, phỏng vấn cá nhân thỏa mãn điều kiện trên kèm theo các mặt thái độ học tập, nhân cách để chọn lựa và cấp học bổng.
*2 Một cá nhân không thể nhận nhiều loại học bổng và khen thưởng trên.
電話番号06-6532-7480 お問い合わせはこちら
ページトップへ