Những sự kiện, hoạt động thường niên tại trường Học Viện Quốc Tế J

Hoạt động thường niên vào tháng 4 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 4 Hình ảnh minh hoạ 2

Lễ nhập học kỳ tháng 4

Lớp học chung/Các buổi thông báo chung/Lớp học an toàn giao thông

Buổi dã ngoại cho học sinh kỳ mùa xuân

Hoạt động thường niên vào tháng 4 Video minh hoạ

Kỳ thi thử EJU trong nội bộ trường

Kỳ kiểm tra sức khoẻ cho học sinh kỳ tháng 4

Lớp học ngoại khoá

Hoạt động thường niên vào tháng 5 Video minh hoạ

Hoạt động thường niên vào tháng 5 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 5 Hình ảnh minh hoạ 2

Hoạt động thường niên vào tháng 6 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 6 Hình ảnh minh hoạ 2

Kỳ thi thử JLPT trong nội bộ trường

Kỳ thi cuối kỳ tháng 4

Hoạt động thường niên vào tháng 6 Video minh hoạ

Lễ nhập học kỳ tháng 7(học viên ngắn hạn)

Lớp học chung/Các buổi thông báo chung/ Lớp học an toàn giao thông

Lớp học cấp cứu sinh mệnh thông thường

Hội thảo hướng học lên

Hoạt động thường niên vào tháng 7 Video minh hoạ

Hoạt động thường niên vào tháng 7 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 7 Hình ảnh minh hoạ 2

Hoạt động thường niên vào tháng 8 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 8 Hình ảnh minh hoạ 2

Kỳ nghỉ hè

Kỳ kiểm tra sức khoẻ cho học sinh kỳ tháng 7

Kỳ thi thực lực nội bộ trường

Hoạt động thường niên vào tháng 8 Video minh hoạ

Kỳ thi cuối kỳ tháng 7

Hoạt động thường niên vào tháng 9 Hình ảnh minh hoạ 2

Hoạt động thường niên vào tháng 9 Hình ảnh minh hoạ 1

Hoạt động thường niên vào tháng 10 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 10 Hình ảnh minh hoạ 2

Lễ nhập học kỳ tháng 10

Lớp học chung/Các buổi thông báo chung/ Lớp học an toàn giao thông

Lớp học ngoại khoá

Buổi dã ngoại cho học sinh kỳ mùa thu

Hội thảo hướng học lên

Kỳ thi thử EJU trong nội bộ trường

Kỳ thi thử JLPT trong nội bộ trường

Kỳ kiểm tra sức khoẻ cho học sinh kỳ tháng 10

Ngày hội thể thao

Hoạt động thường niên vào tháng 11 Video minh hoạ

Hoạt động thường niên vào tháng 11 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 11 Hình ảnh minh hoạ 2

Hoạt động thường niên vào tháng 11 Hình ảnh minh hoạ 1

Kỳ thi cuối kỳ tháng 10

Hoạt động thường niên vào tháng 11 Hình ảnh minh hoạ 2

Lễ nhập học kỳ tháng 1(học viên ngắn hạn)
Lớp học chung/Các buổi thông báo chung/ Lớp học an toàn giao thông
Lớp học cấp cứu sinh mệnh thông thường

Hoạt động thường niên vào tháng 1 Hình ảnh minh hoạ

Hoạt động thường niên vào tháng 1 Hình ảnh minh hoạ

Hoạt động thường niên vào tháng 2 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 2 Hình ảnh minh hoạ 2

Kỳ thi hùng biện tiếng Nhật

Lớp học tiếng Nhật thực tiễn (đối tượng là học sinh tốt nghiệp)

Lớp học về điều dưỡng (đối tượng là học sinh tốt nghiệp)

Kỳ thi tốt nghiệp (đối tượng là học sinh tốt nghiệp)

Kỳ kiểm tra sức khoẻ cho học sinh kỳ tháng 1

Kỳ thi thực lực nội bộ trường

Hoạt động thường niên vào tháng 2 Video minh hoạ

Lễ nhập học
Kỳ thi cuối kỳ tháng 1

Hoạt động thường niên vào tháng 3 Video minh hoạ

Hoạt động thường niên vào tháng 3 Hình ảnh minh hoạ 1Hoạt động thường niên vào tháng 3 Hình ảnh minh hoạ 2

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480  Hỏi đáp thông qua email xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang