Những sự kiện, hoạt động thường niên tại trường Học Viện Quốc Tế J

4月●4月期入学式●オリエンテーション●学生レクリエーション
5月●日本留学試験(EJU)模試●4月生健康診断・結核検診
6月●日本語能力試験(JLPT)校内模試●校外学習●4月期期末試験
7月●7月期入学式(短期生)●オリエンテーション●普通救命講習●進学説明会
8月●夏休み●7月生健康診断・結核検診●校内実力試験
9月●7月期期末試験
10月●10月期入学式●オリエンテーション●学生レクリエーション●進学説明会●日本留学試験(EJU)模試
11月●日本語能力試験(JLPT)校内模試●10月生健康診断・結核検診●運動会
12月●10月期期末試験
1月●1月期入学式(短期生)●オリエンテーション●普通救命講習

2月●1月生健康診断・結核検診●校内実力試験●介護福祉講座(卒業生対象)●実用日本語講座(卒業生対象)
3月●スピーチコンテスト●校外学習●1月期期末試験●卒業式
Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang