LỚP HỌC LÊN ĐẶC BIỆT


Lớp học dành cho học viên dự định học lên đại học công lập, đại học dân lập nổi tiếng, cao học. Giúp học viên trau dồi kỹ năng giao tiếp để có thể trao đổi ý kiến với bạn bè cùng lớp hay trong giờ học, nâng cao năng lực tiếng nhật để có thể phát biểu, viết báo cáo, đủ khả năng hiểu được bài giảng tại đại học của nhật.
Môn học Nội dung
Kiến thức từ vựng, văn phạm (1)Ngữ pháp Học cách sử dụng chính xác các mẫu ngữ pháp đã học đến trình độ thượng cấp để có thể viết báo cáo, phát biểu tại đại học của nhật.Ví dụ với mẫu ngữ pháp(~しようと思う-~するつもりだ)thì không đơn thuần là rèn việc sử dụng chính xác ngữ pháp này mà còn giúp học viên luyện tập để có thể hiểu rõ ý nghĩa diễn đạt cũng như hoàn cảnh thích hợp để sử dụng mẫu ngữ pháp.
(2)Từ vựng Học cách sử dụng chính xác những từ vựng, hán tự ở chương trình N1, N2 để có thể viết báo cáo, phát biểu tại đại học của nhật.(Ví dụ: Luyện tập cách phân biệt, sử dụng, ý nghĩa diễn tả của từ vựng改善-改良)
Kỹ năng thực hành (3)Nghe hiểu Luyện nghe bài thoại mang hình thức như bài giảng tại đại học, vừa nghe vừa ghi chép nội dung nhằm giúp học viên trong tương lai có thể hiểu được nội dung giờ giảng tại đại học của nhật.
Ngoài ra luyện nghe những tin tức thời sự về vấn đề xã hội và phương pháp tóm lược ý của những tin tức đó.

(4)Đọc hiểu Luyện cho học viên cách đọc nhanh, đọc để tóm lược đại ý của bài đọc giúp chuẩn bị những kỹ năng cho việc hiểu nội dung bài giảng tại đại học của nhật.
(5)Hội thoại Rèn luyện cho học viên phương thức trao đổi ý kiến về các vấn đề xã hội để trong tương lai có thể trao đổi ý kiến với bạn bè cùng lớp hay trong giờ học. Luyện tập cho học viên cách phân biệt từ ngữ hội thoại(Ví dụ:Kính ngữ, ngôn ngữ tạo màu cho cuộc hội thoại)để tạo dựng nên những cuộc hội thoại phù hợp, tương ứng với từng đối phương, từng hoàn cảnh, luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, cách nói chuyện để không gây ra tổn thương cho đối phương(Ví dụ:Cách trao đổi, phản luận về ý kiến của đối phương nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng ý kiến đó)
(6)Tập làm văn Luyện tập cách viết văn sử dụng ngôn ngữ viết mang tính nghiên cứu(Ví dụ:ngôn ngữ viết, ngôn ngữ tổng quát khi phát biểu trên máy tính dạng slide, phương pháp dẫn dụng văn bản trích lược). Qua đó giúp học viên có thể viết báo cáo, bài phát biểu tại môi trường đại học của nhật.
NộI dung khác (7)Luyện thi chứng chỉ nhật ngữ Giúp học viên nắm được cấu trúc bài thi, luyện tập cách giải đề tạo kỹ năng cần thiết khi giải để giúp lấy điểm cao trong các kỳ thi năng lực nhật ngữ, kỳ thi du học sinh được sử dụng cho việc xét tuyển vào các trường đại học của nhật.
(8)Trợ giảng kiến thức về việc học lên Tư vấn cho học viên những chuẩn bị cần thiết tương ứng với nguyện vọng sau này của từng học viên (Ví dụ:xác nhận nội dung thông tin tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ dự thi). Luyện tập kỹ năng khi phỏng vấn dự thi, trau dồi những tác phong cần thiết.

 


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Trợ giảng kiến thức học lên Đọc hiểu Từ vựng Luyện thi chứng chỉ nhật ngữ Hội thoại
Luyện thi chứng chỉ nhật ngữ Nghe hiểu Tập làm văn Nghe hiểu Ngữ pháp
Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang