LỚP CƠ BẢN NÂNG CAO


Lớp học dành cho học viên muốn nâng cao tiếng nhật để có thể sử dụng tiếng nhật một cách tự nhiên giống như người bản địa. Không đơn thuần là sử dụng chính xác tiếng nhật mà nhằm giúp học viên sử dụng tiếng nhật nhanh nhạy, thích hợp giống như người nhật, rèn luyện giác quan sử dụng tiếng nhật của người nhật.
Là những giờ học thực tiễn, lựa chọn đề tài và thảo luận theo nhóm, đội, học và làm theo người bản địa.
Môn học Nội dung
Kiến thức từ vựng, văn phạm (1)Ngữ pháp Học cách phân biệt sử dụng thích hợp các mẫu ngữ pháp đã học đến trình độ thượng cấp để có thể sử dụng tiếng nhật nhuần nhuyễn, chính xác như người nhật.Ví dụ với mẫu ngữ pháp(~しようと思う-~するつもりだ)thì không đơn thuần là rèn việc sử dụng chính xác ngữ pháp này mà còn giúp học viên luyện tập để có thể hiểu rõ ý nghĩa diễn đạt cũng như hoàn cảnh thích hợp để sử dụng mẫu ngữ pháp.
(2)Từ vựng Học cách phân biệt sử dụng thích hợp, ý nghĩa biểu đạt của những từ vựng, hán tự ở chương trình N1, N2 để có thể sử dụng tiếng nhật nhuần nhuyễn, chính xác như người nhật.Ví dụ: Luyện tập cách phân biệt, sử dụng, ý nghĩa diễn tả của từ vựng(改善-改良)
Kỹ năng thực hành (3)Nghe hiểu Luyện nghe thông tin thời sự mang tính xã hội, phương thức tóm lược đại ý của bài nghe giúp học viên có thể sử dụng tiếng nhật dễ dàng như người nhật.
(4)Đọc hiểu Hướng dẫn cho học viên về những từ vựng, cách diễn đạt thường hay sử dụng trong những bối cảnh hiện tại bằng việc đọc những ký sự, bài báo, tạp chí…giúp học viên có thể sử dụng tiếng nhật dễ dàng như người nhật.
(5)Hội thoại Học cách phân biệt, tạo dựng nội dung hội thoại thích hợp cho từng đối phương, từng mối quan hệ để có thể vận dụng tiếng nhật giống như người nhật(Ví dụ:sử dụng kính ngữ, ngôn ngữ thông thường), phương thức hội thoại, nói chuyện để không gây tổn thương đối phương (Ví dụ:Cách phản biện ý kiến của đối phương nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng đối phương)
NộI dung khác (6)Luyện thi chứng chỉ nhật ngữ Giúp học viên nắm được cấu trúc bài thi, luyện tập cách giải đề tạo kỹ năng cần thiết khi giải để giúp lấy điểm cao trong các kỳ thi năng lực nhật ngữ.
(7)Xã hội (Phép tắc, phong thái・lễ nghi thông thường) Rèn luyện tác phong, lễ nghi thường nhật giúp hiểu sâu sắc hơn về con người nhật bản.
(8)Văn hóa , thông tin Học tập kiến thức văn hóa, tập quán, nguồn gốc ngôn ngữ giúp hiểu sâu sắc hơn về con người nhật bản.

 


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đọc hiểu Đọc hiểu Ngữ pháp Nghe hiểu Luyện thi chứng chỉ nhật ngữ
Hội thoại Từ vựng Xã hội (phép tắc, phong thái, lễ nghi thông thường) Văn hóa thông tin Hội thoại
Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang