LỚP TRUNG CẤP


Với mục tiêu giúp học viên trau dồi ngôn ngữ dùng trong văn nói, văn viết, học tập những kiến thức ngôn ngữ khi trình bày, giải thích cụ thể vấn đề, vận dụng tri thức đó vào giải thích đa dạng mọi hiện tượng, sự vật
Môn học Nội dung
Kiến thức từ vựng, văn phạm (1)Ngữ pháp Mẫu ngữ pháp sử dụng khi diễn tả cụ thể sự vật, hiện tượng bằng cách sử dụng ngôn ngữ trong cả văn nói và văn viết.(Ví dụ mẫu ngữ pháp:~しないわけにはいかない)
Với mục tiêu giúp du học sinh sinh sống tại Nhật bản học tập, luyện tập mẫu câu, từ vựng gần gũi nhất với học sinh.
(2)Từ vựng Giúp học viên nắm vững quy tắc hán tự, học và nhớ khoảng 300 hán tự. Học những
từ vựng để diễn tả sự vât, hiện tượng một cách cụ thể, gồm cả những ngôn ngữ dùng trong văn nói và văn viết.(Ví dụ:心が広い、若者)
Sử dụng hình ảnh, ngữ cảnh giúp học viên hiểu sâu hơn về từ vựng, nâng cao hiệu quả nhớ từ vựng.
Kỹ năng thực hành (3)Nghe hiểu Nghe ở độ nhanh thông thường những nội dung mang tính đa dạng (Ví dụ:Đặc trưng của món ăn Nhật), luyện tập cách nghe để hiểu đại ý cũng như từng bộ phận câu văn trong bài thoại.
(4)Đọc hiểu Đọc hiểu đoạn văn giải thích những nội dung đa dạng, phức tạp(Ví dụ:Đặc trưng của món ăn Nhật), giúp học viên lý giải sâu sắc mối quan hệ liên kết của từng câu văn, từng bộ phận trong bài đọc.
(5)Hội thoại Luyện tập giúp học viên có thể nói chuyện trên cơ sở nắm vững cấu trúc dễ hiểu, có thể thuyết trình về nhiều nội dung phong phú.(Ví dụ:Đặc trưng món ăn Nhật)
(6)Tập làm văn Luyện tập cách viết những nội dung mang tính đa dạng. (Ví dụ:Đặc trưng món ăn Nhật)

 


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Hội thoại Từ vựng Hội thoại Nghe hiểu Hội thoại
Từ vựng Từ vựng Từ vựng
Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Đọc hiểu Tập làm văn
Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang