LỚP SƠ CẤP


Với mục tiêu giúp học viên có những kiến thức về cấu tạo ngôn ngữ tiếng nhật, những kiến thức sơ đẳng để có thể giao tiếp bằng tiếng nhật, giao tiếp về những nội dung sự việc gần gũi nhất với học viên.
Môn học Nội dung
Kiến thức từ vựng, văn phạm (1)Ngữ pháp Luyện tập mẫu ngữ pháp đơn giản cần thiết khi giao tiếp, cấu tạo ngôn ngữ tiếng nhật.(Ví dụ mẫu ngữ pháp:~しなければならない)
Với mục tiêu giúp du học sinh sinh sống tại Nhật bản học tập, luyện tập mẫu câu, từ vựng gần gũi nhất với học viên.
(2)Từ vựng Hướng dẫn học, luyện tập khoảng 200 hán tự, cấu tạo nét chữ của những hạn tự đó.
Giúp học viên trau dồi
kiến thức cơ bản về cấu tạo ngôn ngữ tiếng nhật, từ vựng đơn giản nhất sử dụng cho giao tiếp.(Ví dụ:優しい、若い人)
Sử dụng hình ảnh, ngữ cảnh giúp học viên hiểu sâu hơn về từ vựng, nâng cao hiệu quả nhớ từ vựng.
Kỹ năng thực hành (3)Nghe hiểu Luyện cho học viên nghe, nắm nội dung cơ bản cũng như từng câu chữ nhỏ trong những bài nghe hội thoại gần gũi với học viên có sự điều chỉnh độ nhanh chậm phù hợp với khả năng học viên(Ví dụ: Bài nghe về cuộc sống sinh hoạt, ăn uống)
(4)Đọc hiểu Đọc hiểu những đoạn văn đơn giản, gần gũi hàng ngày(Ví dụ:Bài đọc về sinh hoạt, ăn uống), luyện tập khả năng tóm lược đại ý, nội dung đoạn văn.
(5)Hội thoại Luyện tập bài hội thoại đơn giản, gần gũi hàng ngày, với những câu thoại hỏi đáp ngắn gọn. (Ví dụ:Bài hội thoại về sinh hoạt, ăn uống)
(6)Tập làm văn Luyện tập cách viết bài văn được ghép lại từ nhiều câu văn với nội dung đơn giản, gần gũi hàng ngày(Ví dụ:Bài viết về sinh hoạt, ăn uống)

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng
Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp
Đọc hiểu Hội thoại/ Nghe hiểu Đọc hiểu Hội thoại/ Nghe hiểu Tập làm văn
Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang