LỚP THƯỢNG CẤP


Với mục tiêu giúp học viên trau dồi kiến thức về văn nói, văn viết sử dụng trong hội nghị, lễ nghi, giúp học viên có thể đưa ra những ý kiến về những nội dung, đề tài mang tính trừu tượng.
Môn học Nội dung
Kiến thức từ vựng, văn phạm (1)Ngữ pháp Luyện tập mẫu ngữ pháp dùng trong văn nói, văn viết trong hội ghị, nghi lễ, báo đài. (Ví dụ mẫu ngữ pháp:~することを余儀なくされる)
Với mục tiêu giúp du học sinh sinh sống tại Nhật bản học tập, luyện tập mẫu câu, từ vựng gần gũi nhất với học sinh.
(2)Từ vựng Giúp học viên nắm vững quy tắc hán tự, học và nhớ khoảng 500 hán tự.
Học những
từ vựng dùng trong văn nói, văn viết mang tính lễ nghi, báo đài, trong những cuộc họp. (Ví dụ:寛容な、若年層)
Sử dụng hình ảnh, ngữ cảnh giúp học viên hiểu sâu hơn về từ vựng, nâng cao hiệu quả nhớ từ vựng.
Kỹ năng thực hành (3)Nghe hiểu Luyện nghe những bài nghe mang tính trừu tượng, phức tạp(Ví dụ:bài nghe về tỷ lệ tự cung tự cấp thức ăn), nghe ở tốc độ thông thường rèn luyện cho học viên hiểu đại ý và từng nội dung nhỏ của bài nghe.
(4)Đọc hiểu Đọc hiểu đoạn văn trừu tượng, có lồng ghép ý kiến (Ví dụ:Về tỷ lệ tự cung tự cấp thức ăn), luyện tập giúp học viên hiểu chi tiết, mối quan hệ từng đoạn văn.
(5)Hội thoại Luyện tập những bài thoại mang tính trừu tượng(Ví dụ:Bài thoại về tỷ lệ tự cung tự cấp thức ăn), hội thoại những nội dung bày tỏ quan điểm từ nhiều góc cạnh, căn cứ.
(6)Tập làm văn Luyện viết những bài văn mang tính trừu tượng (Ví dụ:Bài văn về tỷ lệ tự cung tự cấp thức ăn), bài văn đưa ra nhiều ý kiến dựa trên những căn cứ, quan điểm

 


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đọc hiểu Ngữ pháp Đọc hiểu Ngữ pháp Nghe hiểu
Hội thoại Từ vựng Nghe hiểu Tập làm văn Hội thoại
Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang