Bản đồ hướng dẫn

Xe điện ngầm thành phố Osaka Tuyến Yotsubashisen ra cổng số 21 nhà ga Hommachi đi bộ khoảng 2 phút để đến “Học Viện Quốc Tế J”

550-0012 Osakashi, Nishiku, Itachibori 1-1-3 TEL:06-6532-7480 FAX:06-6532-7430

 

Bản đồ hướng dẫn đến Học Viện Quốc Tế J

Để được tư vấn bằng điện thoại trường Học Viện Quốc Tế J tại Osaka xin liên hệ qua số 06-6532-7480    Hỏi đáp thông qua email  xin liên hệ tại đây
Đến đầu trang